تازه ترین

مطالب کارسوق فراگیر المپیاد هندسه

تازه ترین خبرها، اطلاعیه ها و شیوه نامه های
کارسوق فراگیر المپیاد هندسه را مشاهده فرمایید:
شروع انتخاب پژوهش ها
تا سه روز وقت دارید پژوهش خود را انتخاب کنید
تمدید مهلت ثبت نام
مهلت ثبت نام تا 19 مهر ماه تمدید شد
کشورهای شرکت کننده در المپیاد هندسه ایران
در هشت دوره ی گذشته این کشور ها در المپیاد هندسه شرکت کرده اند...
نمونه سؤالات المپیاد هندسه ایران
نمونه سوالات هشتمین دوره و لینک سالهای گذشته
بالا